Regulations of the contest – fairy tale name for a dragon | Lumagica.pl

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Bajkowe imię dla smoka”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bajkowe imię dla smoka” określanego dalej jako „Konkurs” jest MK Illumination Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzowie 294A, 32-340 Wolbrom, NIP: 637-219-85-79, KRS: 0000636231, kapitał zakładowy w wysokości 230.000,00 zł w pełni wpłacony, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Współorganizatorem konkursu są wydawnictwa Wilga i Uroboros.
3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Konkurs trwa od dnia 12.01.2024 roku do dnia 28.01.2024 roku do godziny 23.59 – w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, opisanym w § 3 ust. 4 Regulaminu, o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu decyduje wcześniejszy termin przystąpienia do Konkursu.
5. Konkurs jest ogłaszany w serwisie społecznościowym Instagram, na profilach:
– lumagica_warszawa
https://www.instagram.com/lumagica_warszawa/
– wydawnictwo_wilga
https://www.instagram.com/wydawnictwo_wilga/
– wydawnictwo_uroboros
https://www.instagram.com/wydawnictwo_uroboros/
(dalej: „Profil Instagramowy”). Konkurs jest urządzany i udział w Konkursie można wziąć wyłącznie za pośrednictwem profilu platformy społecznościowej Instagram.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. W związku z powyższym, Instagram nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.
7. Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Masz pytania?

Aby skontaktować się z nami napisz na adres magicznybotaniczny@goinapp.pl

Kontakt dla mediów:

media@lumagica.pl

Adres:

Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

logo Lumagica
Ogród Botaniczny Uniwersytety Warszawskiego
logo Lumagica